Prime-laina

Mitä ovat pohjoismaiset arvot?

Mitä ovat Pohjoismaiset arvot? Vuosittainen maailmanlaajuinen onnellisuustutkimus luokittelee 155 maata onnellisuuden mukaan. Tutkimustulokset ovat kerätty kyselytutkimuksen avulla, ja sen kysymykset liittyivät tuloihin, sosiaaliturvaan, yhteisöön, henkilökohtaiseen vapauteen sekä korruptioon ja näiden perusteella määriteltiin kunkin maan onnellisuus.

Siitä lähtien, kun Maailman onnellisuusraportti tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2012, ovat Pohjoismaat (Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja ja Islanti) sijoittuneet kymmenen parhaan joukkoon. Vuonna 2017 norjalaiset listattiin maailman onnellisimmiksi ja tanskalaiset, jotka ovat pitäneet ykkössijaa kolme aikaisempaa vuotta, sijoittuivat tutkimuksessa toiseksi.

Miksi Pohjoismaat?

Miksi juuri Pohjoismaat sijoittuvat korkealle onnellisuustutkimuksissa? Pohjoismaissa on vakaa sosiaaliturvajärjestelmä ja Pohjoismaihin liitetään yleensä hyvä terveydenhuolto, koulutus, tasa-arvo, demokratia, turvallisuus sekä matala korruptiotaso.

Kuitenkin toinen suuri asia, joka vaikuttaa pohjoismaalaisten yleiseen onnellisuuteen on luottamus, jota tulemme käsittelemään tarkemmin tässä tekstissä.

Luottamus on kaiken A ja O

Kun puhutaan Pohjoismaista, viittaamme ihmisten väliseen luottamukseen sekä luottamukseen viranomaisia kohtaan. Maiden hyvinvointia arvioivan Prosperity Index-raportin mukaan 74 % norjalaisista, 64 % tanskalaisista, 60 % suomalaisista ja 56 % ruotsalaisista uskovat siihen, että muihin ihmisiin voi luottaa.

Ekonomisti Andreas Bergh Lundin yliopistosta sekä teollisuustalouden tutkimuslaitokselta kertoo, että väestön keskuudessa on laajalle levinnyt uskomus siitä, että toisiin ihmisiin voi luottaa ja se välittyy eri asioihin, kuten lupauksien pitämiseen, kaupankäyntiin sekä siihen, että ihmiset ovat rehellisiä ja luotettavia.

Kun luottamus laitetaan testiin

Vuonna 2013 Reader’s Digest järjesti sosiaalisen kokeilun ”lompakkotestin” muodossa. Lompakkotesti suoritettiin 16 suurkaupungissa ympäri maailmaa. Tässä kokeessa lompakko, jossa oli nimi, puhelinnumero, perhekuva, käyntikortti sekä 50 dollaria, ”tiputettiin” julkiselle paikalle ja tarkoituksena oli katsoa palautetaanko lompakko sen omistajalle. Helsinki sijoittui lompakkotestissä ensimmäiselle sijalle, sillä helsinkiläiset palauttivat 11 lompakkoa 12:sta lompakosta.

Luota avoimesti

Toinen esimerkki luottamuksesta Pohjoismaissa voidaan löytää internetin keskustelupalstoilta, jossa matkailijat kertovat kokemuksistaan ja siitä shokista, jonka he kokivat, kun he ensimmäistä kertaa näkivät, että pieniä lapsia jätettiin vaunuissa kaupan tai kahvilan ulkopuolelle, siksi aikaa kun vanhempi nautti kahvista sisällä.

Matkailijoiden ja juuri Pohjoismaihin muuttaneiden on vaikea ymmärtää ja olla sinut tämän asteisen luottamuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kanssa.  Tämä on kuitenkin taas yksi esimerkki pohjoismaalaisesta luottamuksesta, joka on juurtunut syvälle yhteiskuntaan.

Läpinäkyvyys ja korruptio

Luottamukseen liittyy läheisesti myös läpinäkyvyys.

Vuodesta 1996 lähtien Transparency International (TI) on julkaissut korruptioindeksin, joka vuosittain tarkastelee eri maiden korruptiotasoa tutkimuksensa perusteella.

Vuonna 2016 arvioitiin 176 maata, joista Tanska sekä Uusi-Seelanti jakoivat ensimmäisen sijan, jonka jälkeen 2. ja 3. sijalle tulivat Suomi ja Ruotsi. 4. ja 5. sijalle tulivat taas Norja ja Singapore.

Kuka puhuu totta?

Vuonna 2013 Edelmanin luottamusbarometrin mukaan ainoastaan 18 prosenttia 31 000 vastaajasta kertoi luottavansa siihen, että yritysjohtajat puhuvat totta. Vaikka statistiikka onkin yllättävä, hälyttävämpää on se, että tämä luku on ainoastaan hieman parempi kuin 13 %, jotka luottavat valtion virkamiehiin.

Science Nordicissa julkaistussa artikkelissa ruotsalainen valtiotieteilijä sekä Oxfordin yliopiston professori Bo Rothstein kertoo, että kun luotamme lainvalvojiin, pystymme myös luottamaan enemmän toisiimme.

Luottamus liiketoimintaan tekee bisneksestä helpompaa

Kun kaikki osapuolet luottavat toisiinsa, on liiketoimintakin helpompaa. Silloin he ovat yhteisymmärryksessä siitä, että jokainen kauppa on tehty siten, että se hyödyttää jokaista osapuolta.

Vuonna 1972 Nobel-palkinnon voittaja Kenneth Arrow sanoi: ”Käytännössä jokaiseen kauppaan itsessään sisältyy luottamuksen elementti ja etenkin niihin kauppoihin, jotka suoritetaan jonkin ajanjakson aikana. Voidaan todennäköisesti sanoa, että suurin osa maailmantalouden taantumasta selittyy keskinäisellä luottamuksen puutteella.”

Luottamus vaikuttaa positiivisesti myös yritysten asiakkaisiin. Inc.comin journalisti Lou Dubois kirjoitti vuoden 2010 artikkelissaan "Miten rakentaa luottamuksen yrityskulttuuri" seuraavanlaisesti: ”Kun työnantajan ja työntekijän välillä sekä erityisesti yrityksen ja asiakkaan välillä on keskinäinen luottamus, yritys menestyy. Tarpeemme luoda vankkoja suhteita ei ole ainoastaan tärkeää menestyksen kannalta vaan myös selviytymisen kannalta. Vankkoja suhteita rakennetaan ajan kanssa, kun luottamus toiseen vahvistuu. Ja vaikka samaan aikaan suurin osa liiketoiminnasta vaatii mittaamista, luottamusta on vaikea mitata. Mutta luottamuspulan aiheuttamat vaikutukset ovat selviä (tyytymättömät asiakkaat, menetetyt kaupat) ja ne tulevat todella kalliiksi yrityksellesi. ”

Samassa artikkelissa erään luottamukseen keskittyvän konsulttiyrityksen perustaja sekä toimitusjohtaja Charles H. Green kertoo, että organisaation, jossa on korkea luottamustaso, täytyy käyttäytyä luotettavalla tavalla, mutta samalla sen pitää myös luottaa muihin.

Luottamus talouden resurssina

Vuonna 2017 Pohjoismainen ministerineuvosto tuotti raportin nimellä Luottamus – Se Pohjoismaiden kultakimpale, jonka mukaan taloudellisesta näkökulmasta sosiaalinen luottamus vähentää kustannuksia taloudessa - toisin sanoen puhutaan kustannuksista, jotka liittyvät siihen, että sopimusehdot täyttyvät.

Australialainen Oxfordin yliopiston tutkija Rachel Botsman kertoi EUobserveille, että Pohjoismaat ymmärtävät, että luottamus toimii valuuttana, jolla voi olla suurta taloudellista, poliittista sekä sosiaalista etua.

Kuten Maailman onnellisuusraportti kertoo, niissä maissa, joissa luottamus on korkealla tasolla, on myös elämän laatu korkeampi. Luottamus ja luotettavuus ovat merkkejä hyvin toimivasta yhteiskunnasta sekä yksityis- että työelämässä.

Luottamus medioihin

Euroopan yleisradioliiton Luottamus mediaan –tutkimuksen mukaan Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat top 3 maata, jotka luottavat perinteiseen televisioon, radioon ja printtimediaan.

Euroopan yleisradioliiton Roberto Suarez kertoi: ”On rauhoittavaa kuulla, että yleisön luottamus tiedotusvälineisiin on niin vahva Pohjoismaissa ja luottamus on kasvamassa myös ympäri Eurooppaa.” Suarez jatkoi: ”Tässä totuuden jälkeisessä maailmassa on hienoa nähdä, että yleisö osaa erottaa kilpailevat uutislähteet ja että he ovat päättäneet luottaa perinteiseen mediaan.

Keneen luottaisit raha-asioissa?

Mieti, miten näet vakuutusyhtiöt ja pankit. Miten sinä päätät, mikä yritys on juuri sinulle se oikea valinta? Onko se yritys, jonka palveluita muut perheenjäsenesi käyttävät? Perustuuko valintasi netistä löytyviin arvosteluihin vai kenties ystävän suositukseen?

Mihin ikinä valintasi perustuukaan, tällaista päätöstä ei tule ottaa kevyesti, sillä luotat raha-asiasi kolmannelle osapuolelle.

IBM:n vuoden 2015 kyselyn mukaan ainoastaan 43 % amerikkalaisista kuluttajista kertoi luottavansa yleisesti vakuutusalaan. Mitä pankkeihin tulee, toisen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 64 % vastaajista kertoi, että heidän päätoimisella pankillaan on hyvä maine. Kuitenkin 37 % kertoi, että pankit ovat heidän mielestään yleisesti luotettavia.

Vain 52 % vastaajista kertoi, että he olivat hyvin perillä siitä, millaisia maksuja heidän pankkinsa veloittaa. Näin ollen asiakkaat yksinkertaisesti luottavat siihen, että heidän pankkinsa tekee oikein.

Ferratum perustettiin vuonna 2005 Suomessa ja se on johtava kansainvälinen pioneeri rahoitusalalla. Pohjoismaiset arvot, kuten luottamus, rehellisyys, luotettavuus sekä kestävyys, ovat lähellä sydäntämme.

Me Ferratumilla uskomme, että maksutapahtuma on muutakin kuin pelkkä taloudellinen tapahtuma, vaan rakennamme luottamusta toisiimme. Lainataksemme taas Kenneth Arrowta: ”Käytännössä jokaiseen kauppaan itsessään sisältyy luottamuksen elementti ja etenkin niihin kauppoihin, jotka suoritetaan jonkin ajanjakson aikana.”

Yhteisöllisyys

Me haluamme kaikki tuntea turvallisuuden tunteen, tuntea olevamme osa yhteisöä sekä järjestelmää, johon voimme luottaa.

Ihmiset Pohjoismaissa ovat valmiita maksamaan korkeampia veroja tukeakseen valtion sosiaalipalveluita, koska he uskovat siihen, että muut kansalaiset eivät käytä järjestelmää hyväkseen. Aikaisemmin tässä tekstissä mainitsimme Science Nordic-lehden julkaisun, jossa Bo Rothstein sanoo: ”Voimme löytää vahvan yhteyden matalan korruptiotason sekä korkean luottamuksen välillä.”

Kun puhutaan sosiaalipalveluista Pohjoismaissa, Rothstein sanoo SSRN:n artikkelissa näin: ”On ilmeistä, että ne maat, jotka sijoittuvat korkeimmille sijoille sosiaalisen luottamuksen osalta, sijoittuvat myös korkealle taloudellisen tasa-arvon osalta. Näitä maita ovat Pohjoismaat, Hollanti sekä Kanada. Toiseksi, nämä maat ovat vahvasti pyrkineet luomaan yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, etenkin julkisen koulutuksen, terveydenhuollon, työmarkkinoiden mahdollisuuksien ja (etenkin viime aikoina) sukupuolten välisen tasa-arvon osalta."

Helge Skirbekk Lovisenbergin yliopistosta kertoo Nordic Labour Journalissa: ”Luottamus ei luo hyvinvointivaltiota, mutta hyvinvointivaltio ei olisi olemassa ilman luottamusta. Sinulla ei voi olla hyvinvointivaltiota, jos sinulla ei ole luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin ja siihen etteivät poliitikot ole korruptoituneita tai siihen, että oikeusjärjestelmä toimii.”

Samassa lehdessä Sigrun Aasland Agendalta sanoi: ”Luottamus tarkoittaa sitä, että tunnemme olomme turvalliseksi, sosiaaliset suhteet tulevat yksinkertaisemmiksi ja hyödynnämme yhteiskunnallisia instituutioita. Mutta se ei tule tyhjästä, se on hyvän politiikan tulos. Me tarvitsemme yhteisiä tapaamispaikkoja ja meillä täytyy olla se tunne, että meillä on tasavertaiset mahdollisuudet. Luottamusta on käytettävä eikä se voi loppua. Meillä on paljon luottamusta, mutta sitä pitää käyttää.”

Me Ferratumilla uskomme luottamukseen ja läpinäkyvyyteen. Se mitä näet, on se mitä saat.

 

Tervetuloa chattiin!

The chat is not available.

Chat ei ole tällä hetkellä käytössä.
Jätä meille viesti

Kiitos viestistäsi, vastaamme mahdollisimman pian.

System error